Succesvolle RVS kennismiddag

20 november 2017

Op vrijdag 17 november organiseerde Hegin een RVS kennismiddag. Het was een inspirerende middag waarin gesproken werd over de oppervlaktebehandeling RVS. Tijdens deze middag werden o.a. ondewerpen als materiaalkeuze, eigenschappen, vormgeving en eisen eindproduct behandeld.

Deze themagerichte aanpak zullen wij in 2018 verder ontwikkelen. Er volgen dan ook meer evenmenten, die elk gericht zijn op een ander thema. Via onze nieuwsbrieven houden we u daavan op de hoogte.

Ontvangt u deze nieuwsbrieven nog niet? Stuur dan een email aan info@hegin.nl, wij zorgen dan dat u deze alsnog ontvangt.