Ordertraject

Een order is alleen aan te maken met complete informatie. Dit houdt in dat:

  1. Uw zending altijd van een schriftelijke opdracht en bij voorkeur een tekening is voorzien.
  2. Op de order of de tekening eenduidig de gewenste behandeling, laagdikte en eventuele specifieke eisen, zoals verpakkingswijze of oprekpunten, staan vermeld.
  3. Zoveel mogelijk, indien afgegeven, ons offertenummer op uw opdracht wordt vermeld.
  4. Bij passingwerk altijd een (kopie)tekening mee wordt gezonden.
  5. Bij specifiek kleurwerk een monster mee wordt gezonden. Als dit niet aanwezig is zullen wij van onze standaard kleurstelling uitgaan of desgewenst eerst een monster voor u maken.

De levertijd kan pas gaan lopen als wij alle informatie compleet van u hebben.

Plaats een order